Kinnisvarahooldus

Kinnisvarahooldus sisaldab tegevusi ja töid, et säilitada füüsiliselt krundil olevaid ehitisi, tagades tervikuna nende tarindite ja ehitistes paiknevate tehnosüsteemide seisundi vastavuse ettenähtud nõuetele omaniku võimaldatud vahenditega. Meie poolt teostatakse hooldust objektil hooldusjuhi ja halduri järelvalve all. Sellega garanteeritakse tööde kvaliteetne teostamine ja läbi selle omaniku rahulolu. Kinnisvara hoolduse käigus teostatud tööd fikseeritakse hoolduspäevikus, mis tagab vajaliku informatsiooni olemasolu ja järjepideva talletamise.

OÜ Olemar põhilised kinnisvara hoolduse valdkonnas:

 • Kütteseadmete ja termosõlmede hooldamine
 • Gaasi- ja õlikatelde hooldamine
 • Veevarustussüsteemide hooldamine
 • Kanalisatsioonisüsteemide hooldamine
 • Ventilatsioonisüsteemi hooldamine
 • Elektrisüsteemide hooldamine ja elektrikäidu juhtimine
 • Nõrkvoolusüsteemide hooldamine
 • Hoone tarindite hooldamine

Küsi pakkumist siit!

kinnisvarahooldus

Kõik vajalikud objekti kinnisvara hooldustegevused määratletakse ja kirjeldakse peale objektiga tutvumist hinnapakkumises. Kinnisvarahoolduse juhindub  oma tegevustes EVS: 2016 standardist (Kinnisvarakeskkonna juhtimine ja Korrashoid).

Majandustegevuse register:

 • Omanikujärelevalve: EO10303569-0001
 • Ehitamine: EH10303569-0001
 • Ehitusprojekti ekspertiis ja ehitise audit: EK10303569-0001
 • Elektritööd: EL10303569-0001
 • Gaasipaigaldise ehitamine: TGP000110
 • Gaasitööd: TGT000140

Tutvu lisaks meie teiste teenustega: